ซื้อหลังคาเหล็กเมทัลชีท แต่มีสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ผู้ซื้อมีสิทธิยังไม่จ่ายค่าสินค้าจนกว่าผู้ขายจะแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวเสียก่อน

Continue Reading ซื้อหลังคาเหล็กเมทัลชีท แต่มีสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ผู้ซื้อมีสิทธิยังไม่จ่ายค่าสินค้าจนกว่าผู้ขายจะแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวเสียก่อน

ส่งมอบเงินให้คนอื่นโดยเข้าใจผิดว่าคนนั้นมีสิทธิรับ ฟ้องเรียกคืนได้หรือไม่และมีอายุความกี่ปี

Continue Reading ส่งมอบเงินให้คนอื่นโดยเข้าใจผิดว่าคนนั้นมีสิทธิรับ ฟ้องเรียกคืนได้หรือไม่และมีอายุความกี่ปี