ครอบครองที่ดินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผย แต่ไม่ได้มีเจตเป็นเจ้าของแม้ครอบครองเกิน 10 ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครองครองปรปักษ์

Continue Reading ครอบครองที่ดินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผย แต่ไม่ได้มีเจตเป็นเจ้าของแม้ครอบครองเกิน 10 ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครองครองปรปักษ์