ขโมยบัตรATM ของบุคคลอื่นไป นำไปกดเงิน เมื่อนำเงินมาคืนเท่ากับเงินที่กดไป ติดคุกหรือไม่

Continue Reading ขโมยบัตรATM ของบุคคลอื่นไป นำไปกดเงิน เมื่อนำเงินมาคืนเท่ากับเงินที่กดไป ติดคุกหรือไม่