ฆ่าโดยผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การกระทำแค่ไหนที่กฏหมายมองว่าเป็นไตร่ตรองไว้ก่อน

Justice. Judge hammer on the table

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 2052/2563

                    การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หมายความว่า ก่อนทำการฆ่าผู้กระทำความผิดได้คิดไตร่ตรองทบทวนแล้วจึงตกลงใจกระทำความผิด ไม่ใช่กระไปโดยปัจจุบันทันด่วน การที่จำเลยมาพบผู้ตายอยู่ในร้านเกิดเหตุ และจ้องหน้ากันครั้งหนึ่งแล้วกลับบ้าน ประมาณ ๕-๑๐ นาที จำเลยกลับเข้ามาในร้านอีกครั้งหนึ่ง จนเกิดเหตุยิงผู้ตาย ก็จะแปลความว่าจำเลยคิดทบทวนและตระเตรียมการเพื่อฆ่าผู้ตายหาได้ไม่ เพราะว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยและผู้ตายพบกันที่ร้านเกิดเหตุโดยบังเอิญ เมื่อมีการจ้องหน้ากันแล้วจำเลยได้ออกจากร้านดังกล่าวไปประมาณ ๕- ๑๐ นาที ก็กลับมาที่ร้านโดยไม่คาดคิดว่าจะพบผู้ตายอีก จึงเห็นได้ว่าจำเลยมาพบผู้ตายที่ร้านเกิดเหตุแล้วมีความคิดที่จะฆ่าผู้ตายเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังเมื่อพบเห็นผู้ตายภายในร้านเกิดเหตุอันเนื่องมาจากจำเลยและผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน การกระทำของจำเลยยังถือไม่ได้ว่าการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำเลยคงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาม ป.อ.มาตรา ๒๘๘ เท่านั้น

จึงสรุปได้ว่าการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ผู้ลงกระทำความผิดต้องมีโอกาสคิดทบทวนไว้ก่อนที่จะลงมือกระทำ ตามแนวฏีกาเป็นการพบกันโดยบังเอิญ จำเลยไม่ได้ตั้งใจมายิงผู้ตายแต่แรก