ทนายความอำเภอนครชัยศรี ปรึกษา ทนายฟรี โทร 091-936-2635

ทนายความอำเภอนครชัยศรี ปรึกษา ทนายฟรี โทร 091-936-2635 ให้บริการปรึกษากฏหมายฟรี โทรมาปรึกษาได้ทุกวัน และให้บริการว่าความทั่วราชอาญาจักร รับทำคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ให้บริการที่ปรึกษาทางกฏหมายแก่ห้างหุ้นและบริษัทต่างๆ จัดทำสัญญาต่างๆ จัดทำพินัยกรรม

บริการด้านคดีความโดยทนายที่เชี่ยวชาญ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

งานด้านกฏหมาย

ทนายความคดีอาญา

ทนายความคดียาเสพติด

ทนายความคดีฆ่าคนตาย

ทนายความคดีลักทรัพย์

ทนายความคดีจัดการมรดก

ทนายความคดีขัลไล่

ทนายควาวมคดีบุกรุก

สืบทรัพย์บังคดี

ทนายความให้คำปรึกษาแก่นิติบุคคล

จัดทำสัญญาทางธุรกิจ

อำเภอนครชัยศรี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 24 ตำบล , 106 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยตำบล นครชัยศรี , บางกระเบา , วัดแค , ท่าตำหนัก , บางแก้ว , ท่ากระชับ , ขุนแก้ว , ท่าพระยา , พะเนียด , บางระกำ , โคกพระเจดีย์ , ศรีษะทอง , แหลมบัว , ศรีมหาโพธิ์ , สัมปทวน , วัดสำโรง , ดอนแฝก , ห้วยพลู , วัดละมุด , บางพระ , บางแก้วฟ้า , ลานตากฟ้า , งิ้วราย , ไทยาวาส

รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอนครชัยศรี

ต.นครชัยศรี                        73120                 

ต.บางกระเบา                     73120                 

ต.วัดแค                              73120                 

ต.ท่าตำหนัก                       73120                 

ต.บางแก้ว                          73120                 

ต.ท่ากระชับ                        73120                 

ต.ขุนแก้ว                            73120                  

ต.ท่าพระยา                        73120                 

ต.พะเนียด                          73120                 

ต.บางระกำ                        73120                 

ต.โคกพระเจดีย์                  73120                 

ต.ศรีษะทอง                       73120                 

ต.แหลมบัว                         73120                 

ต.ศรีมหาโพธิ์                      73120                 

ต.สัมปทวน                         73120                 

ต.วัดสำโรง                         73120                 

ต.ดอนแฝก                         73120